1 3

Om oss

Advokat Marius Larsen i Larsen Advokatfirma AS, Sentrumsvegen 55, 4700 Vennesla, tlf. 381 500 33, er registrert i foretaksregisteret med organisasjonsnummer 998 192 692. Tjenesteyters yrkestittel gitt i Norge er ’advokat’. Tilsynsrådet for advokatvirksomhet fører offentlig

LES MER arrow_forward
2 3

Eiendom

Vi innehar konsesjon fra finanstilsynet til å drive med salg av fast eiendom. Vi foretar oppgjør i de tilfeller der en kjøper og en selger har blitt enige om at eiendommen skal overskjøtes. I disse sakene bistår vi med utarbeidelse av kjøpekontrakt, kontraktsmøte, skjøte,

LES MER arrow_forward
3 3