Eiendomsoverdragelse


Vi innehar konsesjon fra finanstilsynet til å drive med salg av fast eiendom.

Vi foretar oppgjør i de tilfeller der en kjøper og en selger har blitt enige om at eiendommen skal overskjøtes. I disse sakene bistår vi med utarbeidelse av kjøpekontrakt, kontraktsmøte, skjøte, klientkonto, og alt det som for øvrig er nødvendig for å få gjennomført overdragelsen på en trygg og sikker måte. En god kontrakt vil redusere risikoen for at det oppstår tvist i etterkant av overdragelsen.

Vi har fastpris på kr 12.500,- ink. mva.

Vi påtar oss også helt ordinære megleroppdrag, der vi bistår under hele salgsprosessen. Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.