Fri rettshjelp


Rettshjelpsforsikring
De fleste har rettshjelpdekning under sin hjemforsikring, bil- og båtforsikring, husforsikring o.s.v. Rettshjelpforsikring dekker utgifter til advokat, takstmann, rettsgebyr, utgifter til sakkyndige og vitner, begrenset oppad til mellom kr. 80.000 – kr. 100.000. Egenandelen utgjør normalt kr. 4.000, + 20% av det overskytende beløp.

Vi hjelper deg kostnadsfritt med å undersøke om din sak dekkes av rettshjelpforsikringen.

Fri rettshjelp

Fri rettshjelp er i hovedsak advokatbistand som helt eller delvis dekkes av det offentlige. Du kan få fri rettshjelp i sakstyper som trygd/pensjon, familiesaker, erstatning for personskade, oppsigelse eller utkastelse av bolig og oppsigelse/avskjed i arbeidsforhold, barnevernsaker, krav om voldsoffererstatning m.m. Vi hjelper deg kostnadsfritt med å undersøke om din sak faller inn under reglene for fri rettshjelp.

Straffesaker

I de fleste straffesaker har den siktede krav på forsvarer betalt av det offentlige. Dette gjelder alltid ved varetektsfengsling og i de aller fleste saker etter at det er tatt ut tiltale for retten. Dette innebærer at vår bistand i slike saker er gratis for den siktede til den rettslige behandlingen er avsluttet.