PRISER


I henhold til konkurransetilsynets forskrifter gis våre klienter følgende orientering om vårt grunnlag for honorarberegning:

  • Vår honorarberegning vil i utgangspunktet – og i det vesentligste – være avhengig av tidsforbruket i den enkelte sak.
  • Vår veiledende timepris ligger i området kr 1 000,- til kr 1 800 + mva. Hvilken timepris som for det enkelte oppdrag kommer til anvendelse vil være avhengig av arbeidets art og vanskelighetsgrad, de verdier og interesser som saken gjelder, det resultat som oppnås m.v.

Fastpris (eksempler):

Testament fra kr. 2 000,-
Samboerkontrakt fra kr. 2 000,-
Enkel ektepakt eksl. tinglysningsgebyr fra kr. 2 000,-
Overdragelse av fast eiendom, eks sikringsobligasjon fra kr. 12 500,-
Privat skifte fra kr. 25 000,-

Alle fastpriseksempler er inklusive 25 % merverdiavgift.

Faglige og etiske retningslinjer
Vi er medlem av Den Norske Advokatforening og jobber i henhold til foreningens regler om god advokatskikk.

For en fullstendig oversikt over reglene klikk her

For å lese vår personvernerklæring klikk her

Aksept av oppdrag
Et oppdrag anses ikke akseptert av oss før vi har utstedt oppdragsbekreftelse. I saker der advokat oppnevnes av retten, anses oppdraget akseptert når rettens oppnevning foreligger.