Arbeidsrett


En arbeidstaker er gjennom lovverket gitt en stor grad av beskyttelse mot vilkårlige avgjørelser fra arbeidsgivers side. Det stilles i praksis strenge krav til en arbeidsgiver. Det er vår erfaring at det ofte gjøres unødvendige og kostbare feil, spesielt ved oppsigelse eller avskjed av en arbeidstaker.

For arbeidstakere kan vi bistå ved alle typer tvister mot arbeidsgiver. Vi bistår også i forbindelse med trakassering og mobbing eller andre konkrete tvister som måtte oppstå.

For arbeidsgivere kan vi blant annet bistå med å utarbeide arbeidsavtaler, samt gjennomgang og saklighetsvurderingen knyttet til en eventuell oppsigelse eller avskjed.

Vi kan også tilby kurs i arbeidsrett til næringslivet.