Arverett


Arverett
Har du nettopp arvet og er usikker på hvordan du og/eller din familie skal forholde dere?

Arv og arveoppgjør
Arveretten omhandler rettsreglene som gjelder arvegangen etter en persons død. En arvelater har i større eller mindre grad anledning til selv å treffe bestemmelser om hvem som skal arve ham/henne. De som ikke etterlater seg barn bør vurdere om den gruppen som loven utpeker som arvinger er dem man ønsker å tilgodese.

I forbindelse med ekteskap vil det for mange være viktig å sikre ektefellen. For andre vil det i den samme situasjonen være viktig å sikre sine egne barn. Ektefellers gjensidige arverett kan begrenses eller utvides ved testament. Reglene for bruk av testament er strenge og svært formelle.

Det er derfor viktig å søke juridisk råd, for å sikre seg at testamentet ikke blir ugyldig. Vi bistår deg i å opprette testament, gjennomføre et arveoppgjør, hjelp til utfylling av skjemaer til offentlige myndigheter eller rådgivning i forbindelse med skatt/avgiftsspørsmål.

Dødsbo – skifte av dødsbo
Når noen er død, oppstår det et dødsbo. Dødsboet består av avdødes formue, gjeld, rettigheter og forpliktelser.
Arvingen(e) må gjøre opp gjeld og forpliktelser. Det må foretas en vurdering av om det skal sendes ut proklama for å avgjøre avdødes gjeldsansvar. Eiendeler må selges eller fordeles. Fordelingen av boets verdier må gjøres slik det er bestemt i arveloven og / eller testament.

Vi kan bistå med å gjøre opp dødsboet på en ryddig og effektiv måte og sende inn arvemelding til skatteetaten. Ved at arvingen(e) engasjerer en advokat får de en nøytral og profesjonell hjelp og slipper alt arbeidet et skifteoppgjør medfører.

Dersom arvingene ikke er enige om fordelingen etter avdøde er offentlig skifte et alternativ. Det innebærer at tingretten tar hånd om skiftet og oppnevner en advokat som tar seg av bofordelingen. Offentlig skifte tar lenger tid og koster gjerne mer enn et privat skifte.

Hvis arvingene vurderer å velge offentlig skifte fordi de er uenige om hvordan boet skal fordeles, er det et langt billigere og smidigere alternativ å få en privat advokat til å megle frem en løsning som arvingene kan akseptere.