Bedriftsrådgivning


De aller færreste små eller mellomstore selskaper har egne jurister til å håndtere problemstillinger av juridisk karakter. Vi opplever derfor at en del bedrifter oppsøker advokat på et tidspunkt da det er for sent å avverge en allerede oppstått konflikt.

Det er vårt syn at en ryddig og effektiv konflikthåndtering blir best ivaretatt ved å søke bistand i en tidlig fase. Ved å gjøre grunnarbeidet riktig unngår man ofte betente konflikter på et senere tidspunkt.

Vi påtar oss styrearbeid og kan ved forespørsel også tilby kurs innen konkrete rettsområder eller problemstillinger.