Familierett


Familierett
Familierett omfatter problemstillinger som oppstår under, og ved opphør av ekteskap og samboerforhold. Vi bistår med å opprette samboeravtaler/ ektepakter, ordne det økonomiske oppgjør etter avsluttet samliv, og bistår i saker om samværsrett til felles barn.

Ved opprettelse av ektepakt mellom ektefeller oppstiller loven et krav om at avtalen skal inngås skriftlig og i nærvær av vitner. Formålet med opprettelse av ektepakt vil vanligvis knytte seg oppgjøret ved samlivsbrudd (separasjon), eller fordelingen av den enkelte ektefelles verdier ved død.

For samboere har vi ikke et eget regelverk som regulerer samboernes økonomiske forhold seg i mellom på samme måte som for ektefeller. For de fleste samboere vil vi anbefale at partene gjør avtaler om det økonomiske forholdet. Vi bistår med å opprette samboeravtaler og gir ellers råd i denne forbindelse.

Vi yter bistand i alle typer saker der mor og/eller far trenger råd og bistand til utarbeidelse av samværsavtaler – herunder bistand i tvistesaker for domstolen.