Forbrukerrett


Forbrukerkjøp kjennetegnes ved at det foreligger et avtaleforhold med en privatperson og en næringsdrivende.

I norsk rett er den private forbruker gitt betydelig vern. Tendensen har vært at det ikke kan avtales dårligere vilkår for forbrukeren enn det som følger av loven. Dette fraviker fra det tradisjonelle prinsippet om avtalefrihet i norsk rett. Det er i dag særskilte regler for forbrukerforhold blant annet innen kjøp, kredittkjøp, finansavtaler/banktjenester, håndverkertjenester mv.

Som i alle typer saker vil tvister i forbrukerforhold kunne bringes inn til prøvelse ved de ordinære domstolene. I tillegg er det opprettet en mengde utenrettslige klageordninger innenfor enkelte sakstyper og bransjer. Dette gjelder advokattjenester, eiendomsmegling, håndverkere, forsikringstjenester, bank og finans, vaskeritjenester mv.

Innen forbrukeretten besitter vi spesialkompetanse og kan tilby bistand til så vel forbrukere som til næringsdrivende både ved rettslig og utenrettslig tvisteløsning.