Konkurs


Konkurs/ tvangsfullbyrdelse/ inkasso og gjeldsordning
Konkurs åpnes av den stedlige tingrett på grunnlag av begjæring fra en kreditor eller på grunnlag av oppbud fra skyldneren selv. Vi tilbyr alle former for tjenester i tilknytning til konkurs. Er du kreditor eller har lønnskrav kan vi bistå deg overfor boet. Er du i tvist med et konkursbo tilbyr vi rådgiving og kan representere deg i tvisten mot boet.

Dersom bedriften får likviditetsproblemer er det viktig å være tidlig ute med å søke profesjonell hjelp. De midlene som brukes på dette vil ofte være meget velanvendte. Tvangsfullbyrdelse av pengekrav eller andre krav reguleres i hovedsak av tvangsfullbyrdelsesloven. Området er preget av en høy grad av detaljregulering, og det vil for de aller fleste være nødvendig med profesjonell hjelp, enten det gjelder sikring av krav eller tvangsrealisasjon. Vi har spesialkompetanse innen arbeidet med ulike saker innen tvangsfullbyrdelse.

Vi bistår med etablering av pengekrav (lån, gjeldsbrev, pantsettelse). Vi bistår dessuten med inndriving av pengekrav ved inkasso.

En gjeldsordning kan gå ut på betalings og/eller renteutsettelse, samt slettelse av gjeld. En viktig del av utfordringen er ofte å få aksept hos de offentlige kreditorene. Vi tilbyr videre rådgivning i tilknytning til gjeldsordning for privatpersoner.